Haluan Oulun kaupunkiin enemmän yhdessä tekemisen meininkiä, syyttelyn ja jahkailun sijaan. Kannatan avointa kuntapolitiikkaa, jossa ei ole tilaa “hyvä veli"-verkostoille ja poliittisen eliitin omahyväiselle toiminnalle. Päätöksenteon tulee olla rehellistä ja riittävän läpinäkyvää, päätösten on oltava oikeudenmukaisia ja hyvin perusteltuja. 

Lähdin ehdolle kunnallisvaaleihin, koska haluan aidosti vaikuttaa asioihin. En aja mitään asiaa oman etuni vuoksi. Haluan edistää erityisesti oululaisten lasten ja nuorten sekä perheiden asioita. Pidän koulutukseen, työntekoon ja yrittämiseen liittyvien asioiden kehittämistä tärkeänä etenkin tulevaisuuden Oulun kannalta.

Lapsiperheiden hyvinvointi
 • Ouluun on toteutettava harrastustakuu lapsille ja nuorille seuraavan valtuustokauden aikana
 • Kotihoidontuen kuntalisään korotus, lisän maksu 3-vuotiaaksi asti
 • Yhden aikuisen perheille lisää tukea
 • Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys on vakava eriarvoisuutta ja syrjäytymistä lisäävä tekijä. Ongelman vähentämiseksi on kehitettävä niin uusia kuin olemassa olevia tukimuotoja (erilainen tuki- ja kummitoiminta, etsivän nuorisotyön lisääminen, harrastustakuu, aamu- ja iltapäivätoiminta jne.)
Koulutus
 • Jokaisella lapsella on oikeus pedagogisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Päivähoidon perheet voivat järjestää omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla kotona tai päiväkodissa.
 • Päiväkodeissa ja kouluissa on kiinnitettävä huomiota ryhmäkokoihin. Aikuisia on oltava ryhmissä ja luokissa tarpeellinen määrä lasten tuen tarpeen mukaan.
 • Homekoulut on korjattava viipymättä.
 • Tällä hetkellä ei ole tarpeellista sulkea yhtään koulua. Tulevaisuudessa mahdollisen kouluverkon tarkastelun tulee perustua kokonaisuuteen.
 • Ammatillisen koulutuksen kehittämistä on jatkettava niin, että valmistuneilla on mahdollisuus työllistyä ja selvitä työelämän vaatimuksista. Koulutusaloja on tarkasteltava nimenomaan sen mukaan, mikä mahdollisuus alalle on työllistyä – on turha kouluttaa ihmisiä työttömäksi.
 • Tunnustettu ja arvostettu korkeakoulutus takaa oululaisen osaamisen tulevaisuuden, sekä edesauttaa kaupungin elinvoimaisuuden ja kehittymisen toteutumista
Työ ja yrittäminen
 • Kaupungin on tuettava työllistymistä tehokkaammin. Mielummin lisää palkkatukipaikkoja kuin että pidetään ihmiset työttöminä ja maksetaan sakkoja valtiolle!
 • Ilman yrityksiä ei ole työpaikkoja. Oulusta on tehtävä vetovoimainen ja "yrittäjäystävällinen" kaupunki, johon yritykset haluavat sijoittaa ja sitoutua
 • Matkailua on kehitettävä
 • Uusia yrittäjiä tuettava paremmin, esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaukseen tukea